Coordonator, prof. FELICIA ŞERBAN  

 

            Creativitatea este semnul unicității fiecărei persoane și modul prin care copilul își dezvoltă și exprimă individualitatea. Se caracterizează, înainte de toate, prin aportul intelectual,  afectiv-motivațional pe care-l aduce copilul  în activitate.

              Creația este forma optimă de armonizare și canalizare a cunoștințelor, deprinderilor și de autoafirmare. Efectul de creație atrage după sine schimbări în structura  personalității, asigurându-i dinamica.

               Un rol determinant în dezvoltarea creativității revine mediului școlar și familial al copilului, precum și conduitei de instruire, dar și mediului social în care  traieste copilul.

                 Numeroase studii analizează dezvoltarea creativității în medii sociale diferite. S-a constatat că mediile libere, calde, prietenoase, sunt favorabile stimulării creativității.

                   Cercul Atelierul fanteziei este un  astfel de tărâm prielnic pentru dezvoltarea creativității  și oferă activități cu caracter flexibil, care îi atrag  pe copii, le oferă acea descătușare și libertate în manifestare,  necesară în stimularea și dezvoltarea creativității.