Coordonator prof. ALINA  OPRIȚA (Lavinia Ulmian)

MOTTO: „Să-ţi placă să citeşti înseamnă să dai ceasurile de plictiseală, de care nu poţi scăpa în viaţă, pe ceasuri de încântare” (Montesquieu)

Cenaclul literar este un demers didactic care nu răspunde numai exigenţelor abstracte ale limbii şi literaturii române, ci şi necesităţilor concrete ale elevului. Pornim de la faptul că structura deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor de limbă şi literatură nu se obţin pur şi simplu printr-o receptare pasivă, ci prin acţiunea conştientă a elevului.

Alegerea a pornit de la dorinţa de a-i determina pe elevi să iubească lectura, conştientizându-i de faptul că timpul petrecut cu cartea este cu adevărat folositor. Şi chiar dacă lectura şcolarului trebuie făcută pe baza unei selecţii destul de riguroase, ea trebuie să devină asemeni unei oaze de destindere în care el să se regăsească în ceasurile de răgaz, neconstrâns de cerinţele unei programe obligatorii.

Toate demersurile care vor fi făcute vor avea drept scop să dezvolte elevilor gustul pentru citit, să-i facă să iubească şi cartea şi pe cel care a scris-o. De asemenea, elevii vor descoperi, prin lectura şi discutarea textelor propuse, noi modele de viaţă, principii de viaţă şi vor putea pune în balanţă stilul lor de viaţă şi cel al personajelor descoperite în minunata lume a cărţilor.