Începând cu anul 2020 şi până în anul 2022, Palatul Copiilor Deva va implementa două proiecte Erasmus, având ca parteneri instituţii din patru ţări.

Unul dintre cele două proiecte Erasmus se numeşte ,,Gestionarea propriului canal Youtube”. Coordonatorul acestui proiect este Polonia, având ca ID KA229-AF4E3B93. Ţările partenere care participă la acest proiect sunt: Italia, Turcia, România, Spania.

Coordonatorul acestui proiect, din partea României,  este consilierul educativ al Palatului Copiilor Deva, prof. Udrea Mădălina Maria.

Una dintre cele mai mari dorinţe ale reprezentanţilor Palatului Copiilor Deva şi ale cadrelor didactice a fost implementarea unui Proiect Erasmus +, conştienţi fiind de potenţialul elevilor şi de capacitatea corpului profesoral de a se implica în activităţi complexe, active şi atractive .

CONTEXT

Inspiraţiaacesteilucrăriestedependenţaadolescenţilor de social media care poate fi folosităîn mod util pentru a deveni cetăţeni responsabili.

Vom reevalua situaţia prin intermediul proiectului, folosind YouTube pentru a oferi rezultate utile.

Vom folosi Youtube, deoarece distribuţia informaţiilor de astăzi este un mediu foarte reuşit şi comun în rândul adolescenţilor. Ideea a rezultat din întrebarea: ,,de ce să nu transformăm această dependenţă într-o bună sursă de educaţie”? Aşadar, am decis să creăm acest proiect prin implicarea a cinci şcoli care vor fi de acord să lucreze la această problemă.

NUMĂRUL ŞI PROFILUL PARTICIPANŢILOR

Grupul ţintă al parteneriatului este format din profesori ai Palatului Copiilor Deva care, pe parcursul derulării proiectului, vor implementa materiale noi de lucru care să pună accentul pe specificul geografic, economic şi cultural al instituţiilor implicate şi elevi pe care aceştia îi coordonează în cadrul cercurile existente, cu vârste cuprinse între 12-14 ani, participanţi la schimburile de bune practici. 94 de elevi din totalul de 240 vor participa la schimburile de experienţă care vor avea loc între partenerii proiectului.  Elevii sunt actorii cheie, însă vor face totul sub îndrumarea profesorilor.

Ceilalţi elevi vor participa la evenimente la nivel local, precum şi la atelierele pe care partenerii gazdă le vor oferi. De asemenea, ei vor sprijini proiectul prin participarea şi implicarea în planificarea evenimentelor care vor avea loc în instituţie.

IMPACTUL ŞI BENEFICIUL DE LUNGĂ DURATĂ

Proiectul Erasmus +,,Gestionarea propriului canal youtube” doreşte să trezească spiritul de participare al elevilor, să asigure implicarea lor în viaţa civică şi să promoveze pe termen mediu şi lungdezvoltarea socială. Iniţiativa va contribui la relaţii mai strânse între Palatul Copiilor şi comunitatea locală,va consolida imaginea profesiei de învăţare în rândul echipelor de conducere şi participanţilor LTTA datorită activităţilor locale şi internaţionale pe care le desfăşoară,

Suntem parte a Proiectului Erasmus ,,Gestionarea propriului canal Youtube”, care se desfăşoară pe o perioadă de doi ani (2020-2022), fiind un parteneriat între instituţii de mare valoare culturală.

Pentru mai multe detalii puteţi accesa pagina: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact