Începând cu anul 2020 și până în anul 2022, Palatul Copiilor Deva va implementa două proiecte Erasmus, având ca parteneri instituții din patru țări.

Unul dintre cele două proiecte Erasmus se numește ,,Dobândirea competențelor de înțelegere și comunicare interculturală prin povestire”. Coordonatorul acestui proiect este Italia, având ca ID: KA229-8C3CC369. Țările partenere care participă la acest proiect sunt: Spania, Turcia, Bulgaria, România.

Coordonatorul acestui proiect, din partea României,  este consilierul educativ al Palatului Copiilor Deva, prof. Udrea Mădălina Maria.

Una dintre cele mai mari dorințe ale reprezentanților Palatului Copiilor Deva și ale cadrelor didactice a fost implementarea unui Proiect Erasmus +, conștienți fiind de potențialul elevilor și de capacitatea corpului profesoral de a se implica în activități complexe, active și atractive .

CONTEXT

Copiii au o preferință inerentă pentru poveste. Poveștile creează un univers mistic și un sentiment de mirare despre lumea în care copiii se îndreaptă spre descoperirea misterelor, discern binele de rău și astfel câștigă lecții importante de viață, dezvoltă modele universale care îi informează despre efectele deciziilor lor, ei înșiși și mediul din jurul lor, urmează un model pozitiv de conduită socială. Povestirea este o mare oportunitate pentru copii de a câștiga empatie, admirație și acceptare a altor culturi, de a cultiva atitudini pozitive față de oameni din diferite medii, rase și religii. În plus, poveștile și povestirile promovează educația și creativitatea copiilor, oferă strategii de rezolvare a problemelor, le permit să interacționeze eficient, să dezvolte inteligența emoțională și să coopereze cu colegii.

Parteneriatul de proiect  colaborează pentru a construi cadrul pentru copii și elevi, în vederea îmbunătățirii abilității de a înțelege mediul real prin cunoștințe despre experiențele de viață comune, practica și consolidarea abilităților de limbă și alfabetizare prin scenarii practice de învățare creativă, deoarece abilitățile de comunicare sunt o componentă cheie a succesului.

NUMĂRUL ȘI PROFILUL PARTICIPANȚILOR

Grupul țintă de tineri cursanți pe care îl vizează proiectul nostru este format din elevi cu vârsta cuprinsă între 4-11 ani care beneficiază de învățământul preșcolar și primar. Ei vor forma comunitatea principală, această grupă de vârstă introducând evenimente locale. În etapa de colaborare, estimăm că numărul total de participanți direcți va cuprinde aproximativ 300 de elevi care vor juca un rol activ în procesul de implementare a proiectului. Elevii trebuie să participe și să planifice evenimente locale și interactive, asistate de personalul echipei de proiect, consilier școlar și psiholog.

Echipa de proiect va fi formată în fiecare țară de un total de 10 profesori din învățământul preșcolar și / sau primar; vor aplica strategii de povestire, metode și instrumente învățate în timpul evenimentelor de instruire cu participanți direcți în organizația lor; vor organiza ateliere practice pentru ca elevii să dezvolte materiale specifice proiectului de povestire; își vor construi propriile povești; vor participa la jocuri de rol și exerciții dramatice pentru a pune în scenă povești.

 IMPACTUL ȘI BENEFICIUL DE LUNGĂ DURATĂ

„Au fost odată, micii povestitori” vor oferi resurse pentru creșterea profesională, vor consolida imaginea profesiei de învățare în rândul echipelor de conducere și participanților LTTA datorită activităților locale și internaționale pe care le desfășoară, participând la sesiuni de formare, schimb de tehnici de predare, expertiză, resursele și metodele pe care le pot învăța și le pot transmite în continuare instituțiilor.

În plus, colaborarea va promova consecvența și schimbările multidimensionale la nivelul școlii implicate, aducând diversitatea programului prin strategii creative de povestire și resurse aplicate, axate în întregime pe învățarea captivantă care va influența pozitiv rezultatele tinerilor cursanți și le va împuternici cu nucleul competențelor pe tot parcursul vieții.

Proiectul va servi ca model de abordări inovatoare pentru a stimula atât predarea, cât și creșterea învățării. Compania parteneră ar consolida capacitatea și experiența în managementul proiectelor, va spori conștientizarea și oportunitățile de extindere a rețelei internaționale.

Suntem parte a Proiectului Erasmus ,,Dobândirea competențelor de înțelegere și comunicare interculturală prin povestire”, care se desfășoară pe o perioadă de doi ani (2020-2022), fiind un parteneriat între instituții de mare valoare culturală.

Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact