Coordonator, prof. MĂDĂLINA UDREA

   “Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic”

(Schopenhauer).  

 

Activitatea cercului este o activitate de timp liber ce vine în întâmpinarea aşteptărilor copiilor dornici să înveţe și să aplice cunoştinţe referitoare la biologie, sănătate, tehnici de acordarea primului ajutor fără utilizarea echipamentelor specifice acestui scop şi protecția mediului înconjurător.

Prin însuşirea în mod corect a noţiunilor şi deprinderilor practice pentru acordarea primului ajutor, elevii pot să fie primii salvatori ai semenilor la un moment dat pe hotarul dintre viaţă şi moarte.

Cercul se adresează copiilor cu vârstă cuprinsă între 4 și 19 ani, cu abordarea temelor în funcție de vârstă.

Competențele teoretice și practice dobândite prin frecventarea activităților cercului por fi evaluate prin participări la o mulțime de concursuri de prim ajutor, sănătate și protecția mediului.