Coordonator, prof. ANDREEA  BACIU (Adriana Trif-Vințan și Cristina Pascaru)

 ,,Când arta va deveni un bun comun ca lumina Soarelui , atunci vom fi făcut încă un pas, şi poate cel mai importatnt, spre adevărata civilizaţie.” (NICOLAE TONITZA)

       Cercul de muzica vocala şi instrumentală îţi oferă :

   • Dezvoltarea şi educarea calităţilor artistice;
   • Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale;
   • Dezvoltarea personalităţii prin stiluri muzicale;
   • Cultivarea sensibilităţii, imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

     CONDIŢII DE ÎNSCRIERE :

   • Auz muzical bun;
   • Simţ ritmic bine dezvoltat;
   • Memorie muzicală;
   • Răbdare şi perseverenţă;
   • Conduită şi bun simţ.

In cadrul cercului urmărim (obiective) :

-Dezvoltarea capacităţii de exprimare artistică vocală şi instrumentală, utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;

-Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice atât instrumentale cât şi vocale;

-Cunoaşterea şi utilizarea instrumentului pian;

-Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului artistic;

-Pregătirea copilului, în colaborare cu şcoala şi familia pentru afirmarea personalităţii individuale în societate, structurarea unui uman complex, deschis şi adaptabil la nou, dinamic şi capabil de acţiune, solidar cu semenii lui;

-Aprofundarea şi extinderea cunostinţelor obţinute în procesul de predare-învăţare potrivit vocaţiei fiecăruia, prin activităţi complementare activităţii din şcoală, vizând orientarea sa profesională viitoare;

-Stimularea spiritului de creativitate şi investigaţie în necunoscut;

-Asigurarea egalităţii şanselor de educaţie prin atragerea copiilor şi tinerilor indiferent de naţionalitate , sex sau religie;

-Educarea în cadrul drepturilor omului şi drepturilor copilului.

 

Cunoaşterea de sine prin intermediul artelor, al muzicii, reprezintă o metodă eficientă, modernă şi atrăgătoare în învăţământul actual. Activitatea cercului de muzică uşoară şi instrumentală de la Clubul Copiilor Hunedoara vine în întâmpinarea dorinţei copiilor de toate vârstele de a-şi perfecţiona şi valorifica aptitudinile muzicale – testate  în prealabil – şi de a oferi copiilor modele de interpretare artistică prin spectacole, emisiuni televizate, concursuri şi alte manifestări specifice.