Coordonator prof. NICOLAE TODORESC

Cercul de Karting oferă copiilor şi elevilor din oraşul Orăştie şi din zonă o alternativă de petrecere a timpului liber,  punându-se accent pe iniţierea în conducerea cartului, aprofundarea cunoştinţelor pentru  pilotarea cartului şi  dezvoltarea deprinderilor tehnice din domeniul auto,  într-un cadru organizat proprice studiului teoretic şi aplicaţiilor practice.

Activitatea  se adresează tinerilor dornici de adrenalină,  pasionaţi de viteză şi curse de karting, dar şi celor care doresc să pătrundă şi să cunoască lumea atât de vastă a automobilelor. Deasemenea alocăm un capitol educaţiei rutiere pentru ca elevii să cunoască şi să respecte indicatoarele de circulaţie precum şi regulile de circulaţie a pietonilor şi bicicliştilor.