Agrobiologie

Coordonator, prof. GLORIA AMĂRĂZEANU

Cercul de Agrobiologie are drept scop iniţierea tineretului în cunoaşterea naturii, formarea lui pentru a putea pătrunde în tainele complexe de organizare, funcţionare şi existenţă a materiei vii.

Aspectele cercetării materialului biologic în laborator trebuie dublate de cercetarea naturii pe teren. De aceea excursiile, drumeţiile precum şi taberele de vară vor fi prielnice pentru scopul nostru. Activitatea noastră se finalizează prin lucrări ştiinţifice pe care le prezentăm la sesiunile de comunicări ştiinţifice sau la concursurile de proiecte de mediu.

După ani de studiu primele participări ne-au adus numai locul I. Suntem organizatorii concursurilor locale de desen şi caricatură cu tematică ecologică, concursul de păstrare a tradiţiilor româneşti şi a concursului ” Fantezii de toamnă” – concurs de creaţie vestimentară.

PROIECTE DE VIITOR:

  • acumularea de cunoştinţe în tehnica amenajării spaţiilor verzi
  • creşterea plantelor pitice
  • noi proiecte de mediu
© 2015 | Palatul Copiilor Deva: universul tuturor copiilor!